183-dagenregeling | Werk jij deels in het buitenland?

Werk en verblijf jij een deel van het jaar in het buitenland terwijl je in Nederland woont? Je wilt natuurlijk niet in twee landen belast worden voor hetzelfde inkomen. Gelukkig heeft Nederland belastingverdragen met verschillende landen afgesloten. In zo’n belastingverdrag is meestal de 183-dagenregeling meegenomen. Deze regeling bepaalt in welk land je belasting moet betalen.

Wat houdt de 183-dagenregeling in?

Veel landen hebben onderling belastingverdragen afgesloten over welk land belasting mag heffen over het inkomen. In meeste belastingverdragen is afgesproken dat het land waar de werknemer werkt (het werkland) belasting mag heffen over het salaris.

In zo’n verdrag is vaak wel de 183-dagenregeling meegenomen. Als de 183-dagenregeling geldt, dan mag het woonland belasting heffen. Er zijn drie voorwaarden waar aan moet worden voldaan.

1

De werknemer verblijft korter dan 183 dagen in het werkland (periode van één jaar).

2

Je wordt betaald door een werkgever die niet in jouw werkland is gevestigd.

3

Je werkt niet bij een vaste inrichting/vestiging van jouw werkgever in het werkland.

Geldt de 183-dagenregeling in jouw situatie?

Vraag jij je af of je buiten Nederland kan werken zonder dat dit gevolgen heeft voor de belasting. Dus als je deels in het buitenland werkt of gaat werken is het belangrijk om te kijken of je in aanmerking komt voor de 183-dagen regeling.

183-dagenregeling niet van toepassing – belast in werkland

Voldoe jij niet aan de drie bovengenoemde voorwaarden? Dan is jouw salaris in het werkland belast wanneer je er meer dan 183 dagen in een bepaalde periode verblijft. Werk jij bijvoorbeeld deels in Frankrijk? Dan tellen niet alleen de werkdagen mee, maar ook vrije dagen. En een dagdeel telt als een volledige dag. Let wel op: Frankrijk mag alleen belasting heffen over de gewerkte dagen in het werkland (Frankrijk). Dagen die in Nederland (of een ander derde land) zijn gewerkt, worden in het woonland (Nederland) belast.

183-dagenregeling wel van toepassing – belast in woonland

In sommige gevallen wordt jouw loon volledig in Nederland belast, ook wanneer je een groot deel van een jaar in een ander land werkt. Dit is wanneer wel wordt voldaan aan de drie bovengenoemde voorwaarden. Een voorbeeld hiervan is dat je regelmatig wordt uitgezonden door jouw Nederlandse werkgever om in Frankrijk te werken, waardoor je hier meer dan de helft van het jaar verblijft. In dit geval is de 183-dagenregeling van toepassing en heeft het werkland geen recht om belasting te heffen over het loon.

M-formulier en de 183-dagenregeling

Veel mensen die het M-formulier moeten indienen kunnen te maken krijgen met de 183-dagenregeling. Om te bepalen waar iemand belast is, is het van belang om jouw fiscale woonplaats te bepalen. Verschillende factoren beïnvloeden dit. Denk aan de inschrijving bij de gemeente of waar je familie woont, maar ook waar je naar de huisarts gaat.

Wij helpen je graag!

Wil jij er zeker van zijn dat je dubbele belasting voorkomt en je niet te veel of te weinig belasting betaalt? Wij helpen je bij het indienen van jouw belastingaangifte. Neem contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contact formulier

Vul in en wij zullen contact met je opnemen.

WhatsApp ons:

Bel ons:

020 – 2170120