Bouwdepot en de belastingaangifte

Als jij een bouwdepot afsluit, kan de belastingaangifte over dat jaar wel eens leuker zijn dan andere jaren. Je mag namelijk bepaalde kosten aftrekken van de belasting. Maar wat is een bouwdepot en wanneer sluit je dit af? In dit artikel zullen we je op weg helpen met de belastinggevolgen van het bouwdepot.

Hoe werkt een bouwdepot?

Een bouwdepot sluit je vaak af wanneer je een nieuwbouwwoning koopt of een bestaande woning wilt verbouwen. Je kan deze verbouwing dan via jouw hypotheek financieren: dit geld komt in een bouwdepot. Een bouwdepot is bedoeld om de kosten voor de bouw, verbouwing of verduurzaming betalen. Het bedrag dat je opneemt in een bouwdepot is afhankelijk van twee factoren:

Bouwdepot
  • De werkzaamheden die je wilt laten uitvoeren
  • De waarde van de woning (voor en na verbouwing)

Hoe doe je een betaling uit een bouwdepot?

Als je een huis gaat (ver)bouwen, kan je het geld uit het bouwdepot gebruiken. Hiervoor moet je een claim indienen bij de bank. Je kan ervoor kiezen om het geld zelf te ontvangen of direct over te maken naar een leverancier.

Je krijgt een vergoedingsrente over het deel van het bouwdepot dat je nog niet hebt opgenomen. Deze vergoedingsrente is (bijna) even hoog als de hypotheekrente. Je betaalt alleen rente over het deel dat je hebt opgenomen uit het bouwdepot.

Valt het bouwdepot in box 1 of box 3?

In principe hoort het bouwdepot thuis in box 3, bij het vermogen. Toch mag je het bouwdepot tijdelijk in box 1 plaatsen waardoor de rente van het bouwdepot aftrekbaar is. Het deel van de lening dat niet wordt aangemerkt als eigenwoningschuld valt dus in box 3. Denk bijvoorbeeld aan een bouwdepot op een tweede woning of wanneer het op basis van de bijleenregeling niet aangemerkt mag worden in box 1.

Bouwdepot en de gevolgen voor de belastingaangifte

Wanneer jij een bouwdepot afsluit, mag je een aantal kosten aftrekken van de belasting. Het resultaat is dat je minder belasting betaald. Financieringskosten zijn éénmalig aftrekbaar: in het jaar dat je het depot hebt aangevraagd. Voorbeelden van financieringskosten zijn:

  • Taxatiekosten;
  • hypotheekadviseur;
  • notariskosten hypotheekakte.

Verbouwingsdepot of nieuwbouwdepot? De renteaftrek

Naast de kosten voor de financiering, mag je ieder jaar de hypotheekrente aftrekken. Ook de rente die je betaalt over het gebruikte geld uit het bouwdepot. Zoals al eerder aangegeven krijg (de rentevergoeding) én betaal je rente. De rente die je over de lening betaalt is tot 2 jaar aftrekbaar zolang je het bouwdepot gebruikt voor de verbouwing of nieuwbouw, dit wordt ook wel de tweejaarsregeling genoemd. Bewaar daarom goed alle rekeningen: je moet kunnen bewijzen dat je de lening hebt gebruikt voor de verbouwing of nieuwbouw. Twee situaties zijn mogelijk:

Je hebt een verbouwingsdepot. De rente die je betaalt over de lening aftrekbaar: dit verlaagt jouw box 1 inkomen. De eerste 6 maanden gaat de ontvangen rente niet af van de betaalde rente. De overige 18 maanden wordt de vergoedingsrente uit het depot wel van de rente die je betaalt afgehaald. Het bedrag dat overblijft mag je aftrekken van jouw belastbare inkomen.

Je hebt een nieuwbouwdepot. Ook wanneer je een nieuwbouwwoning koopt is de hypotheekrente aftrekbaar. Het verschil t.o.v. een verbouwingsdepot is dat hier de rentevergoeding die je uit het depot ontvangt wel direct van de betaalde rente wordt afgehaald. Het bedrag dat hierna overblijft mag je aftrekken van jouw belastbare inkomen in box 1.

De renteaftrek na twee jaar

Na twee jaar is de rente op de lening in het bouwdepot niet meer aftrekbaar. De rente die je krijgt is ook niet belast. Gebruik je alsnog een deel van dat geld voor de verbouwing of nieuwbouw? Dan is alleen de rente over dat specifieke bedrag aftrekbaar in box 1. Gebruik je een deel van het depot nog niet? Dat wordt gezien als bezitting in box 3; de lening zelf is een schuld in box 3.

Wij helpen je graag!

Heb jij een bouwdepot aangevraagd en wil je hulp bij de belastingaangifte? Wij helpen je graag met de aangifte inkomstenbelasting of voorlopige aanslag. Neem contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contact formulier

Vul in en wij zullen contact met je opnemen.

WhatsApp ons: