Eigen woning: de aftrekposten!

We snappen dat het doen van de belastingaangifte niet altijd bovenaan je lijstje staat, maar wanneer je een eigen woning hebt gekocht als hoofdverblijf, wordt de aangifte een stuk leuker! De reden hiervoor is dat er verschillende aftrekposten verbonden zitten aan de eigen woning.

De eigen woning wordt belast in box 1. De Belastingdienst berekent een bepaald inkomen dat je verdient op je eigen woning (dit is 0,50% van de WOZ-waarde van je woning): het eigenwoningforfait. Maar vaak zijn de aftrekposten met betrekking tot de eigen woning hoger dan het eigenwoningforfait, waardoor dat meer wordt gezien als een bedrag waar je de kosten van aftrekt. Het bedrag dat uiteindelijk overblijft is het saldo eigen woning (SEW).

belastingaangifte doen samen met een fiscaal partner

Eigenwoninglening

Een van de meeste bekende aftrekposten voor je eigen woning is de rente van de eigenwoninglening. Vaak is dit de hypotheekrente, maar het kan ook een ander soort lening zijn die je bent aangegaan om de financiering van je woning rond te krijgen. Eerder schreven wij al over de familiebank, dit is een bekend alternatief van de hypotheek. Maar naast deze rente zijn er meer soorten aftrekposten die te maken hebben met de eigen woning. Wij bespreken ze in dit artikel.

Financieringskosten

Over het algemeen geldt de regel dat de kosten die zijn gemaakt zijn om de eigen woning te financieren eenmalig aftrekbaar: in het jaar dat de woning is gekocht.

Notariskosten

Enkel de notariskosten die zijn bedoeld om de lening te verkrijgen zijn aftrekbaar. Hieronder vallen de kosten voor het:

  • opstellen van de hypotheekakte;
  • inschrijven van de hypotheekakte bij het kadaster;
  • opstellen leveringsakte;
  • inschrijven van de leveringsakte bij het kadaster.

Hypotheekadviseur

In veel gevallen wordt er een hypotheekadviseur ingeschakeld bij de aankoop van een woning. De kosten van dit advies zijn alleen aftrekbaar wanneer de lening ook echt tot stand komt.

Belasting nieuwe woning box 1

Afsluitprovisie

Banken mogen dit niet meer in rekening brengen, maar het bestaat nog wel. Wanneer je ergens anders een lening aangaat (bijvoorbeeld bij de familiebank), kan dit nog gevraagd worden en is dit dus ook aftrekbaar tot 1,5% van de schuld en maximaal € 3.630, voor fiscale partners is dit het dubbele.

Verdere kosten

Naast de bovengenoemde financieringskosten zijn er nog meer kosten aftrekbaar van je belastbaar inkomen in box 1. Welke dat zijn, lees je hier. Denk bijvoorbeeld aan de taxatiekosten en de kosten voor de NHG. Maar ook de bereidstellingsprovisie die je betaalt om de rente in de offerte te verlengen en de borgstellingsprovisie zijn aftrekbaar.

Het kan voorkomen dat je extra aflost op je hypotheek of dat je jouw hypotheek oversluit. In deze gevallen betaal je een boeterente, met als reden dat de geldverstrekker rente inkomsten misloopt. Deze boeterente mag je aftrekken van je belastbaar inkomen in box 1.

Erfpacht

In sommige gevallen betaal je erfpacht. Dit betaal je wanneer de gemeente eigenaar blijft van het stuk grond waarop jouw woning staat. Een stad waar dit veel voorkomt is in Amsterdam, waar de gemeente nog steeds 80% van de grond bezit. Alleen de periodieke betalingen zijn aftrekbaar van de belasting. Een andere optie is om de erfpacht af te kopen, alleen dan is deze helaas niet meer aftrekbaar.

Nederlands belastingstelsel

Niet aftrekbare kosten

Om misverstanden te voorkomen noemen we hier ook veel voorkomende kosten die niet aftrekbaar zijn.

  • We noemden eerder welke notariskosten wél aftrekbaar zijn, maar goed om te weten is dat notariskosten voor de koopakte niet aftrekbaar zijn.
  • De te betalen overdrachtsbelasting is ook niet aftrekbaar van je belastbare inkomen. Hier vind je meer informatie over de overdrachtsbelasting en de wijzigingen hiervan.
  • Ben jij van plan je huis te verbouwen? Deze kosten zijn niet aftrekbaar voor de belasting.
  • Ook bemiddelingskosten zijn geen aftrekbare kostenpost. Bij bemiddelingskosten kan je denken aan de makelaarsprovisie.
  • Let op: wanneer je een huis verkoopt met overwaarde dien je deze te gebruiken bij de aankoop van een nieuwe woning (binnen 3 jaar), dit is de bijleenregeling. Koop je hier liever iets anders voor? Natuurlijk kan dat! Maar dan mag je alleen de rente aftrekken oer de aankoopprijs min de overwaarde.

Wij helpen je graag!

Heb je nog vragen met betrekking tot de aftrekposten? Of heb je een woning gekocht en kan je wel hulp gebruiken met de belastingaangifte over dat jaar? Wij helpen je graag! Neem gerust contact met ons op via onze onderstaande gegevens.

Contact formulier

Vul in en wij zullen contact met je opnemen.

WhatsApp ons:

Bel ons:

020 – 2170120