Hervorming eigenwoningregeling is nodig

Hervorming eigenwoning regeling is nodig

De eigenwoningregeling moet op de schop gaan, deze is nu namelijk te complex en niet doelmatig. Dit blijkt uit de onderzoeken gedaan door onderzoeksbureau’s SEO en Panteia.

Maar wat is er nu zo complex aan de eigenwoningregeling? De onderzoekers van Panteia hebben geconcludeerd dat de huidige regeling te ingewikkeld is en daardoor niet juist wordt gebruikt. Dat het zo ingewikkeld is, is een gevolg van deelregelingen die gelden bij ‘life events’ (denk hierbij aan scheiden, verhuizen en samenwonen).

Belasting nieuwe woning box 1

De twee onderzoeksbureaus noemen de huidige eigenwoningsregeling niet goed houdbaar, controleerbaar, uitvoerbaar en handhaafbaar. Hiernaast wordt het ook als ondoelmatig omschreven.

Op dit moment valt de eigen woning onder het belastbaar inkomen uit werk en woning, box 1 dus. De twee opties die gegeven worden aan het kabinet zijn:

  • Het defiscaliseren van de eigen woning (niet meer betrekken in de belastingheffing)
  • Het verplaatsen van de eigen woning naar box 3

Voordelen van de opties

Beide opties kennen andere voordelen:

Het defiscaliseren zal de prikkels voor schuldopbouw verminderen en dit vermindert de verstoring van de woonbeslissing. Hiernaast zal het de moeilijkheid bij stakeholders (denk aan: de Belastingdienst, huishoudens en hypotheekverstrekkers) erg verminderen. Dit heeft voormalig staatssecretaris Snel gezegd.

Als de eigen woning naar box 3 wordt verplaatst, zal de eigen woning neutraal worden behandeld. Bij deze optie zullen de verschillen tussen de koop- en huurmarkt verdwijnen. De eigen woning zal niet meer als inkomstenbron worden gezien, maar als vermogen.

Het belangrijkste: er moet iets veranderen

De keuze van de hervorming van de eigenwoningregeling is aan de volgende regering. Maar het belangrijkste is dat er iets moet veranderen. Daar kan de regering niet meer omheen. Een belangrijk punt om rekening mee te houden is dat de lasten van woningbezitters niet zo ver moeten stijgen dat zij financieel in problemen komen.

Heb jij nog moeite met de eigenwoningregeling? Of heb je andere belastinggerelateerde vragen? De BelastingBespaarders helpt je graag met het besparen van belasting. Wil je meer over ons weten? Vul dan het contactformulier in of neem vrijblijvend contact met ons op via 020-2170120.