Nieuw toeslagenstelsel: wat lost dit op?

Het zal jullie niet zijn ontschoten: het schandaal met de kinderopvangtoeslagen. Hierdoor openden zelfs de laatste voorstanders van het huidige stelsel hun ogen. Het toeslagenstelsel is veel te complex en kan uitdraaien tot pijnlijke situaties.

In 80% van alle gevallen wordt er achteraf een correctie toegestuurd, wat kan leiden tot hoge terugvorderingen. Vooral de mensen die juist afhankelijk zijn van deze toeslagen en te laat in actie komen bij een wijziging in hun situatie, komen hierdoor in problemen. Eén ding is duidelijk: het toeslagenstelsel moet op de schop, maar hoe?

Pijlers

Het toeslagenstelsel is verouderd, aldus staatssecretaris van Financiën van Huffelen. Daarom is het kabinet druk bezig met het verbeteren van dit stelsel. Bij deze verbetering is het belangrijk dat de menselijke maat terugkeert, zodat mensen weer vertrouwen krijgen in het stelsel. Er zijn drie pijlers opgesteld waarop zal moeten worden gefocust, willen ze dit waarmaken:

Het verbeteren van de rechtsbescherming.

Meer menselijke maat.

Wijziging van het begrip partnerschap.

Wat er precies zal veranderen, kunnen we je nu nog niet vertellen. Dit zal namelijk pas duidelijk worden bij de hervorming van het kabinet. Wel zijn vast drie varianten aangedragen.

Optie 1: toegankelijkheid borgen door de prijzen te verlagen.

In deze eerste optie worden de prijzen van de diensten verlaagd (denk aan: zorgpremie, huur en kinderopvangkosten) en het wettelijke minimumloon verhoogd. Deze optie heeft als gevolg dat de inkomensondersteuning op huishoudinkomen (via de toeslagen) wordt verschoven naar de inkomensondersteuning op individueel inkomen: de diensten zullen een lagere prijs hebben en deze worden betaald via hogere belastingtarieven.

Optie 2: inkomensonafhankelijke inkomensondersteuning met uitkeerbare heffingskortingen.

Deze tweede optie heeft als doel het probleem omtrent de toeslagen op te lossen door de toeslagen af te schaffen via uitkeerbare heffingskortingen. Deze ondersteuning zal zich zo veel mogelijk richten op inkomensonafhankelijke instrumenten. Wanneer er wordt gericht op inkomensafhankelijke factoren, zal het probleem alleen maar worden verplaatst. Zoals eerder is genoemd zit het probleem hem namelijk in het verkeerd inschatten van je inkomen.

Optie 3: integrale vereenvoudiging voor belastingen en toeslagen.

Deze derde optie bevat de meest ingrijpende maatregelen: het volledige toeslagenstelsel zal hier vervallen. Bovendien zullen ook alle aftrekposten en heffingskortingen worden opgeheven. Deze optie heeft grote consequenties voor het inrichten van het hele belastingstelsel:

Er zullen 4 belastingschijven komen en een aantal inkomensonafhankelijke toelages die worden gebaseerd op bijvoorbeeld leeftijd, single/partner, aantal kinderen. Goed om te weten is dat de kinderopvangtoeslag niet is meegenomen, omdat dit zal leiden tot grote inkomenseffecten welke niet kunnen worden opgevangen door dit nieuwe stelsel.

belastingaangifte doen samen met een fiscaal partner

Hoe nu verder?

Of één van de drie eerder genoemde opties exact zo zal worden uitgevoerd? Waarschijnlijk niet. Elke politieke partij heeft namelijk zijn eigen plannen.

Welke optie nu echt zal worden uitgevoerd en welke aanpassingen nog zal worden gedaan, hangt af van het nieuwgevormde kabinet. Maar een ding mag vast duidelijk zijn: het stelsel zal veranderen.

Wij helpen je graag!

Heb je zelf ook moeite met de toeslagen? Of heb je andere belasting gerelateerde vragen? Wij helpen je graag verder! Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contact formulier

Vul in en wij zullen contact met je opnemen.

WhatsApp ons:

Bel ons:

020 – 2170120