Herstel box 3: forfaitaire spaarvariant

Naar aanleiding van het Kerstarrest van de Hoge Raad op 24 december 2021 gaat Box 3 op de schop. Ook zijn alle bezwaarschriften die horen bij de massaal bezwaarprocedures van 2017 t/m 2020 gegrond verklaard. Hoe dit rechtsherstel er uit komt te zien, heeft staatssecretaris van Rij nu beantwoord. Het zal namelijk in gang worden gezet op basis van de forfaitaire spaarvariant.

Wat houdt de forfaitaire spaarvariant in?

Er is onderzocht hoe het rechtsherstel opgelegd bij de Hoge Raad kan plaatsvinden. Het kabinet heeft gekozen voor de forfaitaire spaarvariant, waarbij wordt gekeken naar de daadwerkelijke vermogensmix; dus de daadwerkelijke verdeling van het vermogen. Hier worden drie categorieën van elkaar onderscheiden:

  • Spaargeld zal worden belast op basis van de actuele spaarrente van dat belastingjaar
  • Schulden worden aangesloten bij de markthypotheekrente
  • Bij overige bezittingen wordt uitgegaan van het meerjarig gemiddelde rendement voor beleggingen
2017 2018 2019 2020 2021
Spaargeld 0,25% 0,12% 0,08% 0,04% 0,01%
Schulden 3,43% 3,20% 3,00% 2,74% 2,46%
Beleggingen 5,39% 5,38% 5,59% 5,28% 5,69%

Heffingsvrij vermogen

Ook de vrijstelling kan in dit nieuwe stelsel natuurlijk niet meer op de oude manier worden gebruikt. Het voorstel is dat er van het forfaitaire rendement het volgende bedrag wordt afgetrokken:

vrijstelling x (berekend rendement / box 3-vermogen)

Het belastingtarief blijft overigens gelijk: over de jaren t/m 2020 was dit 30%. Over 2021 en 2022 is dit 31%.

Automatisch rechtsherstel Box 3 in 2017 t/m 2022

Met de forfaitaire spaarvariant probeert het kabinet zo dicht mogelijk bij het daadwerkelijke rendement te komen. Er zijn drie groepen die automatisch in aanmerking komen voor de forfaitaire spaarvariant:

  1. Je maakt onderdeel uit van de massaal bezwaarprocedure over de jaren 2017 t/m 2020.
  2. Je hebt geen bezwaar gemaakt, maar jouw aanslagen voor 2017 t/m 2020 staan nog niet onherroepelijk vast.
  3. Alle belastingplichtigen voor de jaren 2021 en 2022.

Wanneer het nieuwe forfaitaire rendement (op basis van de forfaitaire spaarvariant) lager is dan die van het oude stelsel wordt de box 3-belasting verminderd. Heb jij naast spaargeld ook beleggingen? Dan zit de kans er dik in dat de nieuwe berekening ongunstig uitpakt. Gelukkig hoef jij je hier nog geen zorgen over te maken: als de herberekening in jouw nadeel werkt, wordt voor de jaren tot en met 2022 de oude berekening toegepast.

De toekomstige Box 3 heffing

Het wetsvoorstel over het rechtsherstel van Box 3 wordt onderdeel van het Belastingplan 2023, deze wordt op Prinsjesdag bekend gemaakt.

Belastingjaren 2023 & 2024

Het kabinet stelt voor dat de forfaitaire spaarvariant, zoals in dit artikel uitgelegd, ook de basis zal zijn voor de tijdelijke vormgeving box 3 in de belastingjaren 2023 en 2024. Heb jij beleggingen? Dan is de kans groot dat je vanaf 2023 meer belasting moet betalen. Vanaf 2023 vervalt het oude systeem en mag hier dus niet meer op worden teruggevallen.

Box 3 vanaf 2025: werkelijk rendement

Het plan is om vanaf 2025 in het nieuwe box 3-stelsel de vermogensaanwas te belasting. Vermogensaanwasbelasting houdt in dat er jaarlijks belasting wordt geheven over inkomsten (zoals huur en dividend) en vermogensbestanddelen (zoals koerswinst/-verlies van aandelen of waardestijging/-daling van vastgoed). Als de plannen in 2023 moeten worden afgerond, kunnen de systemen van de Belastingdienst op tijd ingericht zijn.

Meer info over de box 3-heffing?

Direct één van onze adviseurs aan de lijn

 Vul ons contactformulier in en wij nemen contact met je op

Stuur je bericht naar 020 – 2170120

 Bel ons op 020 – 2170120

Heb jij vragen over het onderwerp of wil je graag dat er iemand meekijkt op fiscaal gebied? Wij helpen je graag. Neem contact met ons op via onderstaande gegevens.