Voorjaarsnota 2022: de fiscale wijzigingen

De Voorjaarsnota geeft een overzicht van het lopende begrotingsjaar én een vooruitblik op de plannen van 2023. Het kabinet wil fiscale maatregelen nemen om onder andere de energieprijzen te compenseren en de koopkracht te verbeteren. Dit maakt het cruciaal dat de begroting moet worden bijgesteld.

Fiscale plannen

Er zijn veel tegenvallers opgedoken bij de plannen van het kabinet en deze moeten worden aangepast. Afgelopen vrijdag 20 mei 2022 heeft minister van Financiën Kaag de voorjaarsnota 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Wij zetten de fiscale wijzigingen voor 2023 en later hier op een rij. Let op: de plannen zijn niet definitief, het Belastingplan 2023 wordt gepresenteerd op Prinsjesdag.

Binnenhof Den Haag

30% regeling beperkt tot Balkenendenorm

De 30% regeling is een belastingvoordeel voor hoogopgeleide expats. Er liggen al langer plannen om de 30% regeling te versoberen, eerder is deze regeling van acht naar vijf jaar gegaan. Vanaf 2024 komt er een nieuwe beperking bij: de 30% regeling geldt alleen nog tot maximaal de Wet normering topinkomens (WNT), ook wel de Balkenendenorm. In 2022 is dit €216.000,-.

Afschaffing fiscale oudedagsreserve

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een regeling voor ondernemers om te sparen voor het pensioen. Het plan is om deze vanaf 1 januari 2023 af te schaffen. Ondernemers kunnen vanaf dan geen extra bedragen meer reserveren op hun balans voor hun pensioen.

Overdrachtsbelasting omhoog

In het coalitieakkoord was al besloten dat het tarief van de overdrachtsbelasting van 8% naar 9% zal gaan in 2023. Maar in de Voorjaarsnota 2022 is het plan om de overdrachtsbelasting te verhogen naar 10,1%. Let op: dit geldt alleen voor woningen waar je niet zelf in gaat wonen. Voor een hoofdverblijf blijft het overdrachtsbelastingtarief 2% (of onder voorwaarden geldt er een vrijstelling).

Stijging onbelaste reisvergoeding

De verhoging van de onbelaste reisvergoeding stond al op de planning. Maar in de voorjaarsnota van 2022 wordt dit met één jaar versneld. Het voorstel is om dit in 2023 te laten stijgen naar €0,21 per kilometer. In 2024 stijgt de onbelaste vergoeding naar €0,23.

Lastenverhoging voor inkomen uit Box 2 & Box 3

Het plan is om vanaf 2024 twee schijven in Box 2 te introduceren, nu is dit er maar één (26%). Het idee is om de inkomsten tot €67.000 uit Box 2 te belasten tegen 26%, maar het bedrag hierboven tegen een tarief van 29,5%.

Een ander plan is om het verzamelinkomen (inkomen uit Box 1, 2 & 3) te gebruiken voor de afbouw van de algemene heffingskorting. Nu telt alleen nog maar het inkomen uit Box 1. Het gevolg is dan dat mensen met een hoog inkomen uit Box 2 en Box 3 zullen genieten van een lagere heffingskorting.

Op de planning van het kabinet stond dat het heffingsvrij vermogen in 2023 zal worden verhoogd naar €80.000. Volgens de Voorjaarsnota 2022 gaat dit plan niet meer op.

Wij helpen je graag!

Dit zijn de belangrijkste fiscale voorstellen van de Voorjaarsnota 2022. Heb jij hier vragen over of kan je wel wat advies gebruiken over jouw belastingzaken? Wij helpen je graag. Neem contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contact formulier

Vul in en wij zullen contact met je opnemen.

WhatsApp ons:

Bel ons:

020 – 2170120