Voorkom het betalen van dubbele belasting!

Aan het betalen van belasting kan je niet ontkomen, maar voorkom het betalen van dubbele belasting wel! Je hoeft namelijk maar één keer belasting te betalen over jouw inkomen en vermogen. Maar hoe zit dat dan met inkomsten uit het buitenland? Dat gaan we je uitleggen in dit artikel.

Voorkom dubbele belasting door internationale belastingverdragen

Wanneer je in Nederland woont en van inkomsten uit het buitenland geniet, moet je in Nederland jouw wereldinkomen aangeven. Jouw wereldinkomen is je Nederlandse inkomen plus niet-Nederlandse inkomen samen. Let op: je geeft dit wel aan in Nederland, maar dit betekent niet direct dat je hier in Nederland ook belasting over hoeft te betalen! Dit is afhankelijk van het land jouw inkomen vandaan komt en het belastingverdrag dat is afgesproken met dat land.

Migratie

Waarom geef jij je wereldinkomen op?

Als toch niet alles belast wordt in Nederland, waarom kan je dan niet alleen het inkomen opgeven dat wél wordt belast in Nederland? Dat komt omdat jouw wereldinkomen de hoogte bepaalt van:

  1. Het bedrag van jouw toeslag.
  2. De buitenlandbijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).
  3. De tegemoetkoming van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Binnenlands belastingplichtige: Aftrek voorkoming dubbele belasting

Nederland heeft niet met elk land internationale belastingverdragen gesloten (echter wel met de meeste). Om toch te voorkomen dat je in beide landen belasting betaalt, kan je een aftrek voorkoming dubbele belasting krijgen. Dit houdt in dat je in Nederland recht hebt op een vermindering van de verschuldigde inkomstenbelasting. Eén voorwaarde voor de aftrek is dat je binnenlands belastingplichtige bent (dus woont in Nederland).

Buitenlands belastingplichtig (geen aftrek)

Ben je buitenlands belastingplichtige of kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Dan kan je geen aftrek voorkoming dubbele belasting krijgen, maar je kan wel om een vrijstelling vragen. Wanneer je jouw aangifte invult, vul je jouw volledige wereldinkomen in. Vervolgens vraag je om een vrijstelling voor het bedrag dat niet in Nederland is verdiend. Dit klinkt misschien wat ingewikkeld; wij leggen het uit met onderstaand voorbeeld.

Voorbeeld kwalificerend buitenlands belastingplichtige

Stel je voor: je woont in Duitsland en bent kwalificerend buitenlands belastingplichtige (ten minste 90% van je inkomen komt uit Nederland). In Duitsland verdien je € 3.000 en in Nederland is je inkomen € 31.000, jouw totale inkomen komt dus uit op € 34.000. Dit volledige bedrag vul je in bij de aangifte inkomstenbelasting. De volgende stap is dan om een vrijstelling aan te vragen van € 3.000.

Jouw specifieke situatie

Jouw specifieke situatie kan wat ingewikkelder in elkaar zitten dan beschreven in dit artikel. Dit komt omdat Nederland met elk land een ander belastingverdrag heeft. In de praktijk is het soms ingewikkeld om dubbele belasting betalen te voorkomen. Daarom raden wij je aan om een belastingadviseur in te schakelen wanneer je inkomsten uit meerdere landen hebt.

Wij helpen je graag!

Heb jij inkomen uit verschillende landen en heb jij vragen over jouw specifieke situatie? Of wil je hulp bij de opgaaf wereldinkomen? Wij helpen je graag! Neem gerust contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contact formulier

Vul in en wij zullen contact met je opnemen.

WhatsApp ons:

Bel ons:

020 – 2170120