Waarom moet ik mijn wereldinkomen opgeven?

Jouw wereldinkomen geef je aan via het formulier Opgaaf wereldinkomen. Maar wat is je wereldinkomen? Dit is het totaal van jouw inkomen in Nederland en het buitenland bij elkaar opgeteld. Denk hierbij aan je Nederlandse arbeidsinkomen plus jouw vermogen in het buitenland.

Wanneer moet jij jouw wereldinkomen opgeven?

Je hoeft je wereldinkomen alleen op te geven in de volgende situaties:

  • jij of jouw toeslagpartner woonde in een jaar in het buitenland en ontving toeslag van de Belastingdienst. Denk hierbij aan zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag;
  • jij of een gezinslid heeft in een jaar in het buitenland gewoond en heeft een buitenlandbijdrage Zvw betaald aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Toeslagpartner

Je bent toeslagpartner wanneer je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Ook iemand die bij je in huis woont, kan soms je toeslagpartner zijn. Check hier of je een toeslagpartner hebt. 

Opgaaf wereldinkomen verplicht

Goed om te weten is dat wanneer jij aan bovenstaande voorwaarden voldoet, je verplicht bent jouw wereldinkomen op te geven. Je ontvangt het formulier Opgaaf wereldinkomen van de Belastingdienst. Op het voorblad kan je het retouradres én de deadline vinden.

Doe je dit niet? Dan zal dit nadelig voor je uitpakken; de Belastingdienst stelt dan zelf jouw wereldinkomen vast. Met als gevolg dat jij toeslagen moet terugbetalen. Het is daarom belangrijk dat wanneer je het formulier niet op tijd kan terugsturen, je schriftelijk uitstel aanvraagt.

Wat is het gevolg van jouw wereldinkomen?

Soms geef je dus jouw wereldinkomen op, maar waarom is de Belastingdienst geïnteresseerd in dit inkomen? Op basis hiervan bepalen zij de hoogte van:

  • jouw toeslagen (geef jij je wereldinkomen niet op, dan stopt de Belastingdienst de toeslagen van jou en jouw toeslagpartner);
  • de buitenlandbijdrage Zvw;
  • de tegemoetkoming van het CAK.
wereldinkomen

Wanneer buitenlandbijdrage Zwv?

Woon jij buiten Nederland, maar ontvang jij wel een pensioen of uitkering uit Nederland? Dan kan het zo zijn dat je de buitenlandbijdrage Zorgverzekeringswet moet betalen. Het kan ook zo zijn dat je te veel buitenlandbijdrage Zvw hebt betaald (bijvoorbeeld wanneer jij emigreert, maar jouw werkgever de buitenlandbijdrage Zvw nog afdraagt). In dit geval kan je het betaalde bedrag terugvragen aan de Belastingdienst.

Wat is het CAK?

Het CAK, Centraal Administratie Kantoor, is de schakel tussen mens en overheid op het gebied van zorg. Het CAK voert regelingen uit voor mensen die buiten het Nederlands zorgstelsel vallen.

Hulp bij opgaaf wereldinkomen

Direct één van onze adviseurs aan de lijn

Heb jij het formulier Opgaaf wereldinkomen ontvangen? Wij helpen je graag om het volledig en correct in te dienen! Of heb jij andere belasting gerelateerde vragen? Neem gerust contact met ons op via onderstaande gegevens.

 Vul ons contactformulier in en wij nemen contact met je op

Stuur je bericht naar 020 – 2170120

 Bel ons op 020 – 2170120