Prinsjesdag algemene beschouwingen

Prinsjesdag 2023

Prinsjesdag 2023 – de derde dinsdag van september – is geweest. Minister Kaag van Financiën heeft op Prinsjesdag 2023 de Miljoenennota en Rijksbegroting voor 2024 aan de Tweede Kamer aangeboden. Ook is het Belastingplan 2024 bekend gemaakt.

Het Belastingplan 2024 is bekendgemaakt. Deze plannen moeten nog wel worden besproken in de Eerste- en Tweede Kamer. Als zij akkoord gaan, gelden ze vanaf 1 januari 2024. Wij bespreken vast de fiscale wijzigingen die wel eens invloed kunnen hebben op jouw portemonnee.

 

Roepen de plannen van Prinsjesdag 2023 vragen bij je op? Vul het contactformulier in of bel ons op 020-2170120.

Inkomsten belasting box 1

Werkende mensen gaan eerder het top tarief betalen, het inkomen boven de grens van €75.625,- wordt belast tegen 49,5% procent. Zonder ingrijpen zou het inkomen pas in de hoogste belastingschijf vallen vanaf €80.263,- . Ook gepensioneerden gaan meer belasting betalen. Als je voor 1946 geboren bent, val je bij een inkomen van €40.078,- in het tarief van 36,97% procent. Als je na 1946 geboren bent betaal je bij een inkomen van €38.140,- belasting tegen het tarief van 36,97%. Wel zal de arbeidskorting omhoog gaan, een belastingvoordeel voor werkenden. Deze wordt namelijk verhoogd met €115,-.

Vermogensbelasting (box 3)

Op jouw inkomen uit sparen en beleggen (box 3) zal je een hoger belastingtarief betalen: deze stijgt van 32% naar 34% in 2024. Echter wordt het heffingsvrije vermogen niet verhoogd, dit blijft ook in 2024 €57.000,- (€ 114.000 voor fiscale partners gezamenlijk).

Opties voor verfijning box 3

Het kabinet stelt voor om een aantal vermogensbestanddelen alsnog onder de categorie banktegoeden te brengen. Het gaat om het lidmaatschapsrecht in een vereniging van eigenaars (VvE) en geld op een derdengeldenrekening van een notaris of gerechtsdeurwaarder. Deze vermogensbestanddelen vallen momenteel in de categorie ‘overige bezittingen’, waarvoor in 2023 een forfaitair rendementspercentage van 6,17% geldt. Dit vermogen bestaat echter in de regel uit geld dat wordt aangehouden op een bankrekening. Het forfaitaire rendementspercentage voor banktegoeden, 0,36% in 2023, zal daardoor beter het rendement op dit vermogen weerspiegelen dan het rendementspercentage voor overige bezittingen. Daarom vindt het kabinet het passend om dit vermogen onder de categorie ‘banktegoeden’ te brengen.

Het kabinet stelt daarnaast voor om onderlinge vorderingen en schulden in box 3 tussen fiscale partners en tussen ouders en minderjarige kinderen te de fiscaliseren. Dit betekent dat men deze vorderingen en schulden niet meer in de belastingaangifte hoeft te vermelden.

Onbelaste reisvergoeding omhoog

Het kabinet stelt voor om het maximale onbelaste bedrag per 1 januari 2024 te verhogen naar 23 cent per zakelijke kilometer, zoals ook was opgenomen in het coalitieakkoord. De voorgestelde verhoging van het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding naar 23 cent per zakelijke kilometer geldt voor werknemers in de loonheffing, maar wordt ook voorgesteld voor de aftrekbaarheid van de reiskosten van IB-ondernemers en resultaatgenieters waar het gaat
om het gebruikmaken van een vervoermiddel dat behoort tot het privévermogen.

MKB- winstvrijstelling verlagen

Het voorstel is om de MKB-winstvrijstelling te verlagen van 14% naar 12,7%. De MKB winstvrijstelling verlaagt de belastbare winst. Ook wordt voorgesteld om het aftrekpercentage van de energie-investeringsaftrek, milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen te verlagen van 45,5% naar 40%.

Roepen de plannen van Prinsjesdag 2023 vragen bij je op? Of wil je gewoon spreken met een belastingadviseur? Wij helpen je graag! Neem contact met ons op via onderstaande gegevens.

Hulp bij jouw belastingaangifte

Direct één van onze adviseurs aan de lijn

Het team van BelastingBespaarders

 Wij helpen je graag! Neem gerust contact met ons op via onderstaande gegevens.

Vul ons contactformulier in en wij nemen contact met je op

Stuur je bericht naar 020 – 2170120

 Bel ons op 020 – 2170120