Belastingbetalers opgelet: wijzigingen in box 3-stelsel volgens Voorjaarsnota 2023

De Voorjaarsnota 2023 is gepubliceerd en bevat een overzicht van de huidige begroting en een voorspelling van Prinsjesdag. Een belangrijk onderwerp dat aan bod komt, is het box 3-stelsel. In dit artikel lees je over de wijzigingen die het kabinet voorstelt en wat dit betekent voor jou als belastingbetaler.

Wij helpen je graag!

Wij helpen je graag bij het indienen van een volledige en correcte belastingaangifte. Vul het contactformulier in of bel ons op 020-2170120 om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

Wijzigingen box 3-stelsel

Een veelbesproken onderwerp is het nieuwe box 3-stelsel, op basis van werkelijk rendement. Het kabinet stelt voor om de invoering hiervan uit te stellen van 2026 naar 2027.

Aandeel in VvE als spaargeld

Een ander belangrijk punt is de behandeling van het aandeel in VvE als spaargeld. Momenteel valt dit onder ‘overige bezittingen’, wat resulteert in een hoger fictief rendement dan spaargeld. Het kabinet stelt voor om het aandeel in VvE onder het vermogensbestanddeel banktegoeden te plaatsen, wat gunstiger is voor belastingbetalers.

Onderlinge vorderingen en schulden hoeven niet meer in de belastingaangifte worden verwerkt

Het gaat hier om vorderingen en schulden tussen fiscaal partners en tussen ouders en minderjarige kinderen. Hierdoor wordt voorkomen dat over de vordering een te hoog fictief rendement wordt gerekend en een te laag fictief rendement kan worden afgetrokken op de schuld.

Opsplitsen ‘overige bezittingen’ naar meer vermogenscategorieën

In de huidige overbruggingswetgeving van box 3 worden spaargeld, schulden en overige bezittingen van elkaar gescheiden. Het kabinet stelt voor om de overige bezittingen op te splitsen in drie categorieën: effecten, onroerende zaken en overig. Elk van deze categorieën heeft een eigen rendement, wat voor meer duidelijkheid en transparantie zorgt.

Wij helpen je graag!

Direct één van onze adviseurs aan de lijn

Het team van BelastingBespaarders

De wijzigingen in het box 3-stelsel hebben invloed op de belastingaangifte van belastingbetalers. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de voorgestelde veranderingen om goed voorbereid te zijn op de toekomstige belastingaangifte. Verdere hulp nodig? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Vul ons contactformulier in en wij nemen contact met je op

Stuur je bericht naar 020 – 2170120

Bel ons op 020 – 2170120